Reflexní terapie plosek nohou


Reflexní terapie plosek nohou je doplňkovou terapií využívající tlaku a masáží reflexních zón a ploch na nohou (lze ovšem aplikovat i na ruce). Reflexní zóny se však využívají i pro diagnostiku. Nohy (případně ruce) jsou považovány za zrcadlo těla a tlak na přesná místa – reflexní body – zakládá léčbu jim odpovídajících částí těla. Reflexologie je holistická – celostní a bere každého jako individuum, nikoli jako soubor fyzických symptomů. Léčba jednotlivých orgánů prostřednictvím reflexní léčby nohou spočívá v korigování celkové energetické nerovnováhy v organismu.
 

Reflexní zóny na chodidlech 

Princip terapie
Základy reflexní terapie vycházejí ze známého poznatku, že na všech zakončeních lidského těla existují reflexní plošky, odpovídající příslušným orgánům nebo oblastem těla. Dalo by se tedy říci, že chodidlo vlastně představuje celé lidské tělo.

Aplikací kontrolovaného tlaku na přesně vymezená místa na nohou (příp. rukou, kde ale není terapie tak účinná) může terapeut identifikovat a léčit problémy kterékoli části těla či orgánu. Každý přesně definovaný reflexní bod je spojen s konkrétní částí těla prostřednictvím řady podélných a příčných zón. Podélné procházejí oběma nohama a rukama – to znamená, že existují místa náležející zónám přítomným v určitých částech těla, která spojují ramena a bok, nadloktí a stehno, loket a koleno, předloktí, lýtko a holeň, zápěstí a kotník, ruku a nohu. Tlak používaný při reflexní masáži není bolestivý, ale pacient může reagovat řadou pocitů.

Terapeut používá bříška prstů a palce k aplikaci silného, nikoliv ale hrubého tlaku na reflexní zóny na nohou, aby stanovil zdravotní stav každé části těla. Každý orgán, žláza a další fyziologické části mají svůj protějšek v reflexním bodu, skrz který může terapeut objevit, zda vše funguje, tak jak má, a aplikovat přiměřený tlak, aby napravil problém. Léčba jednotlivých orgánů prostřednictvím reflexní léčby nohou spočívá v korigování celkové energetické nerovnováhy v organismu.

Reflexní léčba je založena na předpokladu, že tělo disponuje přirozenou formou energie, která, pokud volně proudí, pomáhá udržovat optimální zdraví a podporuje úlevu. Ve zdravém těle je tato energie dynamická, a pokud narazí v daný moment na nějakou individuální potřebu, uvádí sama sebe do rovnováhy. Bohužel, tento ideální stav rovnovážné a volně proudící energie může být lehce narušen dodáním jakéhokoli negativního podnětu psychického či fyzického charakteru, který vyvolá podráždění a vytvoří se nejrůznější symptomy nedostatku pohody. Mezi faktory, které mohou mít negativní vliv na proud energie, patří v nemalé míře moderní uspěchaný styl našeho života.  

Dle původem čínské teorie jsou reflexní zóny nervovými body spojenými se vzdálenými ográny. Tyto reflexní zóny jsou po celém těle, ale nejúčinnější jsou na chodidle, protože to je nejvíc zatěžováno (moderní pojetí říká také zanedbáváno) a odjakživa bylo místem přímého kontaktu se zemí. Zejména pokud člověk chodil bos, uplatňoval systematicky na nerovném terénu své reflexní zóny. Ovšem dnes se podmínky velice změnily. Povrch země už není nerovný, je pěkně srovnán, chodidla jsou chráněna botami, velice často zcela nevhodnými, a tak člověk ztratil i přenesený styk s „matičkou zemí“ a tudíž s přírodou.


Jak terapie probíhá


Terapie by měla vždy probíhat v dobře větrané světlé a prostorné místnosti, s přiměřenou teplotou. Pacient je pohodlně uložen na lehátko, pokud mu lépe vyhovuje poloha v polosedě, lze zvolit i tu. Pro zachování tepelného komfortu ošetřovaného se využívá přikrývek. Dolní končetiny jsou pohodlně podložené, měly by být uloženy tak, aby všechny jejich svaly byly uvolněné, jakékoli napětí svalů by mohlo negativně ovlivnit průběh masáže. Před vlastní reflexní masáží je možné ještě absolvovat koupel nohou. 

V průběhu zhruba hodinového léčebného sezení pracuje terapeut se všemi reflexními místy na obou chodidlech. Zdrží se však déle na reflexních místech, která jsou důležitá pro pacientovu léčbu. Postupně ošetřuje každé místo a k těm, která potřebují intenzivnější léčbu, se ještě před koncem sezení vrátí.

Během léčebného sezení terapeut pracuje na všech reflexních bodech nacházejících se na obou nohách. Obvykle začne na pravé noze. Více času potom stráví prací na každé zón souvisejících se zvláštními symptomy nebo na těch, kde citlivost ukazuje, že konkrétní část těla související s touto zónou nepracuje tak, jak by měla. Přitom se nechává vést reakcemi klienta. Na závěr sezení se potom může vrátit ke kterémukoli z problematických míst a znovu na nich pracovat uvolňovací masáží podporovanou pravidelným dýcháním.

Postup práce nejprve na pravé a potom na levé noze je většinou upřednostňován. Pro tuto posloupnost práce hovoří ten fakt, že začátek tlustého střeva, který je zrcadlen na pravé noze, je léčen dříve než jeho konec, který má své reflexní místo na levé noze. Taktéž to znamená, že srdce, které je zobrazeno pouze na levé noze, není léčeno dříve, než se léčba dostane do určité fáze a pacient se cítí pohodlně. Reflexní léčba začíná od hlavy a mozku směrem dolů. Tyto části jsou zobrazeny na palcích. Léčba potom postupuje směrem dolů k dalším oblastem, kdy terapeut postupuje přes všechna místa od palců až kotníkům. 
 

Účinky reflexní terapie

Reakce, které se objevují po reflexní terapii, jsou následkem celého komplexu ošetření a proto se vyznačují velkou pestrostí, záleží vždy na individualitě nemocného a na druhu jeho obtíží. Nejčastěji se vyskytují mezi druhým a třetím ošetřením. Většinou trvají několik hodin, maximálně 24 hodiny, jen zcela výjimečně několik dní. Pokud se reflexní masáže provádějí ve správném rozsahu a ve správné intenzitě, jsou všechny následné projevy známkou léčení. A to platí tehdy, když jsou reakce přechodně bolestivé, nepříjemné a překvapivé.

Mezi reakce, které se mohou objevit patří: pocit uvolněnosti, klidnější spánek (nebývá výjimkou, pokud pacient usne přímo v průběhu terapie), zlepšení fyzického a duševního stavu, zklidnění pokožky, ale zároveň její vyšší aktivita (jejím povrchem se totiž vylučují odpadní látky, mohou se přechodně objevit vřídky, v praxi to ovšem znamená, že pokožka a podkožní tkáň regenerují), pročišťování všech sliznic, krátkodobě se mohou vyskytnout i zvýšené teploty, což znamená mobilizaci sil organismu k boji proti dané nepohodě, zvýšení však bývá krátkodobé a nemělo by se uměle potlačovat. 


Četnost masáží
Četnost, dobu trvání, intenzitu a rozsah masáží nemůžeme v žádném případě u žádného klienta předem stanovit. Je to záležitost silně individuální. Vyhodnotit všechny možné vlivy je v podstatě nemožné. Není to dáno jen individualitou, ale také neustále se měnícím stavem klienta, nemluvě o neustálých změnách v  okolí.

Základním pravidlem tady musí být, že pokud má léčba kladný vliv, má terapie smysl. Obecně přijímaný názor je, že průměrný počet ošetření by neměl překročit dvě až tři masáže týdně a celkový počet pak zhruba deset masáží.
           

Kdy je reflexní léčba nevhodná?

Reflexní masáž je doplňkovou léčbou. V žádném případě jí nelze nahradit léčbu klasickou a zodpovědný terapeut to ani nikdy netvrdí. Tato terapie je nevhodná při horečnatých onemocněních, trombóze, zánětech žil, těžké osteoporóze a v případě rizikového těhotenství, rovněž není doporučována v průběhu prvního trimestru těhotenství. 

Účelem reflexní masáže je urychlit míru a objem tělesného vylučování, a proto může být na překážku předepsaným lékům. Je samozřejmé, že každý terapeut si musí být vědom faktu, že léčba může ovlivnit pacientovu reakci na léky, které jsou užívány při poruše činnosti štítné žlázy, při cukrovce, epilepsii a hypertenzi. Dávkování léků může být během reflexní terapie upraveno, v každém případě to však musí pacient prodiskutovat se svým ošetřujícím lékařem.

V případě, že užíváte léky, nebo současně docházíte i na jiný druh alternativní terapie, je nutné o tom terapeuta informovat.